To hlavní o kurzu

 

Náplní plánovaného letošního ročníku Kurzu zůstává nastudování ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) z rakouské Národní knihovny. Kurz je určen jak studentům klasického zpěvu, tak i profesionálním zpěvákům. Zvláště zajímavý bude pro každého, kdo chce prohloubit své znalosti a porozumění barokní vokální hudbě. Původní rukopis obsahuje vokální a instrumentální hudbu: dvě kantáty, padesát osm krátkých italských árií a jednu recitativní, u většiny není znám autor, spolu se sedmnácti houslovými sonátami (dvanáct z nich od Tomase Albinoniho a pět od Giuseppe Saratelliho). Devítidenní workshop vyvrcholí třemi koncerty v krásných lokacích západních Čech (refektář bývalé Jezuitské koleje v Klatovech, kostel sv. Barbory u Všekar a kostel ve Spáleném Poříčí).

Zpěváci mohou očekávat, že odejdou se skutečným, hlubokým pochopením projevu italské árie konce 17. století; praktické porozumění ozdobám; povědomí o formulaci a artikulaci a jejich hlavní význam pro HIP (historicky informovaná interpretace). Árie v EM 179 jsou krátké, to znamená, že každý student může pracovat na několika z nich současně, a během týdne intenzivního kurzu lze s jistotou očekávat, že získá vhled do různých typů árií převládajících v té době v Itálii (a tedy v Evropě) v divadle i v komorní hudbě.

Vyučování se bude konat v budově ZUŠ v Klatovech v západních Čechách. Výuka bude probíhat podle zájmu studentů v češtině, angličtině nebo italštině.

press to zoom
press to zoom
press to zoom

CO?

Umění italské barokní árie: intenzivní úvodní kurz (s využitím původního pramene) pro zpěváky a korepetitory

KDY?       pátek 23.7. - neděle 1. 8. 2021

KDE?

KDO?

Okresní město Klatovy
Kurz pro zpěváky je určen pro každého, kdo chce pracovat se zkušenými učiteli vokální techniky Michaelem Pospíšilem a Markétou Malcovou (Irsko) na přirozeném a zdravém vývoji svého hlasu a s uměleckým ředitelem projektu, dirigentem a korepetitorem Jamesem Grayem (Itálie) na nastudování ojedinělého souboru barokních árií. Kurz není omezen věkem a je určen jak profesionálům a budoucím profesionálním zpěvákům, tak i amatérům s vážným zájmem o práci s hlasem. Lektoři respektují úroveň a potřeby jednotlivých žáků. Zájemci o korepetici budou pracovat přímo s J. Grayem.

JAK?

Každý účastník pěvecké třídy má denně lekci vokální techniky s jedním z lektorů kurzu. Hodiny jednotlivých účastníků kurzu mohou být po dohodě vzájemně navštěvovány. Účastníci dále pracují pravidelně s korepetitorem na správné interpretaci a výrazu barokní árie. Simultánně probíhá výuka sborových skladeb.

""Markétu Malcovou i Jamese Graye znám jako své hudební kolegy mnoho let. James Gray mi navíc pomohl rozšířit můj vlastní vhled do pokladu otců a jsem mu vděčný za mnohé, co se sám snažím předávat dál. "

Michael Pospíšil