To hlavní o kurzu

 

Kurz je určen jak studentům klasického zpěvu tak i profesionálním zpěvákům. Zvláště zajímavý by měl být 
pro každého, kdo chce prohloubit své znalosti a porozumění barokní vokální hudbě. Letní kurz 2020 se zaměří na ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) z rakouské Národní knihovny. Původní rukopis obsahuje vokální a instrumentální hudbu: dvě kantáty, padesát osm krátkých italských árií a jednu recitativní, u většiny není znám autor, spolu se sedmnácti houslovými sonátami (dvanáct z nich od Tomase Albinoniho a pět od Giuseppe Saratelliho). Devítidenní workshop vyvrcholí třemi koncerty v krásných lokacích západních Čech (refektář bývalé Jezuitské koleje v Klatovech, kostel sv. Barbory u Všekar a kostel sv. Anny na Tanaberku u Všerub).

 

 

Zpěváci mohou očekávat, že odejdou se skutečným, hlubokým pochopením projevu italské árie konce 17. století; praktické porozumění ozdobám; povědomí o formulaci a artikulaci a jejich hlavní význam pro HIP (historicky informovaná interpretace). Árie v EM 179 jsou krátké, to znamená, že každý student může pracovat na několika z nich najednou, a během týdne intenzivního kurzu lze s jistotou očekávat, že získá vhled do různých typů árií převládajících v té době v Itálii (a tedy v Evropě) v divadle i v komorní hudbě.

Vyučování se bude konat v budově ZUŠ v Klatovech v západních Čechách. Výuka bude probíhat podle zájmu studentů v češtině, angličtině, němčině, maďarštině nebo italštině.

Show More

CO?

Umění italské barokní árie: intenzivní úvodní kurz (s využitím původního pramene) pro zpěváky a korepetitory

KDY?       pátek 17. - neděle 26. července 2020

KDE?

KDO?

Okresní město Klatovy
Kurz pro zpěváky je určen pro každého, kdo chce pracovat se zkušenými učiteli vokální techniky Kingou Cserjési (USA), Pavlou Kšicovou a Markétou Malcovou (Irsko) na přirozeném a zdravém vývoji svého hlasu a s uměleckým ředitelem projektu, dirigentem a korepetitorem Jamesem Grayem (Itálie) na nastudování ojedinělého souboru barokních árií. Kurz není omezen věkem a je určen jak profesionálům a budoucím profesionálním zpěvákům, tak i amatérům s vážným zájmem o práci s hlasem. Lektoři respektují úroveň a potřeby jednotlivých žáků. Tanečníci se mohou hlásit buď do třídy pro začátečníky nebo pro pokročilé. Zájemci o korepetici budou pracovat přímo s J. Grayem.

JAK?

Každý účastník pěvecké třídy má denně lekci vokální techniky s jedním z lektorů kurzu. Hodiny jednotlivých účastníků kurzu mohou být po dohodě vzájemně navštěvovány. Účastníci dále pracují pravidelně s korepetitorem na správné interpretaci a výrazu barokní árie. Simultánně probíhá výuka sborových skladeb a zpěváci okusí i výuku barokního tance. Tanečníci budou pracovat 3 hodiny denně, eventuelně mohou výuku skloubit s nácvikem sborů.

""Lektory znám jako své hudební kolegy mnoho let, James Gray mi navíc pomohl rozšířit můj vlastní vhled do pokladu otců a jsem mu vděčný za mnohé, co se sám snažím předávat dál. "

Michael Pospíšil

Kurz staré hudby © 2017 Nanna Melinda Design

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now